Samråd och områdesbesiktning inom AB Nynäshamnsbostäder

Här kommer vi att lämna rekommendationer för hur man ska kunna genomföra samråd och områdesbesiktning enligt avtal med AB Nynäshamnsbostäder men även kan användas på andra fastighetsägare. När det gäller detta så är det som
tidigare angivits så att vi har inga fysiska möten värken ute eller inne. Detta på grund av Folkhälsomyndighetens beslut att personer över 70 år inte ska ha någon socialkontakt och vill att ingen ska bli sjuk. Men att man kan vara ute enskilt och promenera.

Med utgångspunkt av ovan angivet har vi tagit fram följande anvisningar hur man ska kunna genomföra samråd och områdesbesiktningar utan fysiska möten.

Denna instruktion har förankrats med AB Nynäshamnbostäder den 15 april 2020 och kommer tillämpas så länge det behövs på grund av den pågående pandemin.

Gör så här:

  1. Den lokala Hyresgästföreningen har inom sig ett telefonmöte/Teamsmöte där ni diskuterar vad ni funder vad som behövs göras. Är det möjligt så dela upp bostadsområdet i delar inom styrelsen.
  2. Har ni delat upp området så tar ni en enskild promenad i er del och tittar på hur det ser ut och antecknar det.
  3. Har ni inte möjlighet eller inte vill gå ut så försök ring till grannar i området och titta ut genom fönster för att se vad som ska noteras.
  4. Därefter ha i den lokala Hyresgästföreningen ett nytt telefonmöte där ni sammanställer allt och gör en prioritering över vad ni tycker ska tas upp.
  5. Kontakta sedan områdesansvarige och boka en tid för samråd som telefonmöte. När ni gjort detta glöm inte att gå in och boka en telefonkonferens/Teamsmöte. När bokningen är registrerat kommer du få uppgifter på konferenskod och ordförandekod från oss. Informerar de som ska vara med om att ringa tfn 08 408 001 08 på den tidpunkt ni angivit och ange den sexsiffriga kod ni har fått, glöm inte ge områdesansvarig dessa uppgifter. För mer information om hur man genomför mötet se https://telefonkonferens.hgfnynas.org/ eller Teamsmöte https://teams.hgfnynas.org/
  6. När ni genomför samrådsmötet är det extra viktigt att ni skriver protokoll och att lokala Hyresgästföreningen och områdesansvarige justerar det i efterhand.
  7. När områdesansvarige har fått fram kostnadsförslag kontaktar han den lokala Hyresgästföreningen för boka ett nytt telefonmöte. Det är extra viktigt att ni skrivet protokoll och att lokala Hyresgästföreningen och områdesansvarige justerar det i efterhand.
  8. Protokollen från samrådsmötena ska sedan biläggas eventuella äskanden på skrivna.

Sista dag att komma in med eskande är den 15 maj

Har ni frågor kan ni kontakta oss på växeln tfn 070 697 27 44

Samverkanspengar 2021

 ANT LGHAntal RadhusTotalFastPris/LghPris/radhusSumma
Estö331 33120000,00 k63209   83209
Heimdal271 27120 000,0051 75171751   
Marsta9010919920000,00   17 187   18 586   55773   
Telegrafen131 13120000,00   25 016   45016   
TallMejan159 15920000,00   30 363   50363   
Toppstigen/Krokvägen188 18820000,00   35 901   55901   
Torgvägen /Nyble148 14820000,00   28 263   48263   
Släggan1044214620000,00    19 860   7 16247022   
Sorunda901710720000,00   17 187   2 89940085   
Sländan151 15120000,00   28 835   48835   
Balder77 7720000,00   14 704   34704   
Apotekaren46 4620000,00   8 784   28784   
Rumba336 33620000,00   64 164   84164   

§ 186-187 Bolagsordning Nynäshamns Exploatering AB och Tegeltraven Holden AB – Nynäshamns kommun #nynpol #bopol  | Nynäshamns kommunfullmäktige möte via YouTube #hgfnynas #nynpol #svpol

§ 186-187 Bolagsordning Nynäshamns Exploatering AB och Tegeltraven Holden AB – Nynäshamns kommun #nynpol #bopol  | Nynäshamns kommunfullmäktige möte via YouTube #hgfnynas #nynpol #svpol

http://www.bostadspolitiken.nu/2016/12/29/%c2%a7-186-187-bolagsordning-nynashamns-exploatering-ab-och-tegeltraven-holden-ab-nynashamns-kommun-nynpol-bopol/